WiT MindDuoS儿童智能台灯

智能瞳感应——贴心打造专属孩子阅读光线

MindDuoS儿童智能阅读台灯,够广、够亮、够聪明。拥有120cm宽广照明,轻松照亮孩子整个学习桌面,同时满足家长与孩子一起阅读的需求;光源健康,更根据现今学习情境,设定电子阅读和纸质阅读双智能调光模式,自动调节给孩子适合的光线。

WiT MindDuoS儿童智能台灯
  • WiT MindDuoS儿童智能台灯
  • WiT MindDuoS儿童智能台灯
  • WiT MindDuoS儿童智能台灯
  • WiT MindDuoS儿童智能台灯
  • WiT MindDuoS儿童智能台灯