MindDuo 2 Plus儿童智能台灯

坐姿侦测 隐藏光源

明基MindDuo 2 Plus坐姿提醒智能台灯,坐姿侦测,语音提醒;隐藏式光源,见光不见灯;双翼式反射片设计,光线宽广均匀,照明范围120cm,超国AA照明标准。高演色性、防蓝光、频闪危害,显色性高于95。

MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • MindDuo 2 Plus儿童智能台灯
  • 二维码